El-con AS leverer alle              elektrotjenester, og vil være ett kontaktpunkt for kunden.

  • Driftssikre og moderne anlegg.

  • Lavere og forutsigbare driftskostnader.

  • Ivaretatte lovpålagte myndighetskrav.

  • Vi er en miljøbevisst og klimanøytral leverandør.

  • El-Con garanterer en sikker leveranse til avtalt pris og tid.

  • Vi utfører El-takst, samt elkontroll etter 405-2 standaren.

El-con As utfører Eltakst Bolig samt el-kontroll bolig etter 405-2 standarden.

 

Vi kan bistå ovenfor forsikringsselskaper og i en eventuell tvist ved kjøp/salg av bolig. Ved en el-takst går vi grundig igjennom, estimerer utbedrings kostnader, og kommer med forslag til hvordan. Dette kan være nok til at en mangel blir gjellende rettslig.

Ved en forsikrings godkjent el-kontroll etter 405-2 standarden, kan man få opptill 20% rabatt hos de fleste husforsikring selskapene, ved lukking av eventuelle avvik. Kontakt oss gjerne hvis dere trenger bistand.

Vi kan ta oss av koordineringen mellom flere yrkesgrupper på et prosjekt for at det skal bli så enkelt som mulig for kunden.

 

El-Con prosjekterer og tegner ved ny-installasjon samt solcelleanlegg; gratis for kunden