I tillegg til å levere alle elektro og ekom-tjenester har vi spesialisert oss på fremtidsrettet teknologi som elbil-ladepunkt og solenergi. 

Vi har også en kontinuerlig pågående kampanje på skifte og ny-installasjon av sikringsskap og tavler.

Vi utfører alle oppdrag etter norsk standard, og vi garanterer et forskriftsmessig anlegg, med riktig dokumentasjon innen fastsatt tid. Vi er heller ikke av de dyreste i bransjen, selv om vi innehar mye kompetanse. Dette klarer vi pga felles innkjøp samt liten administrasjon.

 

Alt av fakturering og regnskap går elektronisk. Vi følger statens regulativer for EHF-fakturering, og vi innehar lærlingeordning.

 

Vi støtter også opp om kampen mot svart arbeid igjennom innkjøpslaget elektrounion, og BSA.

Sikringsskap

Vi har som mål å være rimeligst og best på kvalitet, når det gjelder renovering av gamle som skifte til nye sikringsskap.

Solcelle - solenergi

Solcelletak, solcellepaneler også for etter-installasjon, vi beregner og prosjekterer kostnadsfritt.

Nybygg

I tillegg til spesialkompetanse på en rekke felter, er vi også en "normal"       el-installasjonsbedrift. Vi utfører alle oppdrag, vi kalkulerer og beregner, samt lager tegninger i samråd med kunde

Elbil

Fremtidsrettet elbil-lading. Vi utfører rimelig og sikker installasjon av ditt ladepunkt.

El-sjekk, internkontroll

Vi utfører lovpålagt internkontroll for bedrifter, elsjekk for private og det offentlige, samt retter rapporter fra det lokale el-tilsyn.

Rammeavtaler

Du er vår førsteprioritet. Vi ønsker å knytte til oss flere rammeavtaler. Vi etterstreber å følge opp våre faste kunder på best mulig måte